Pages

Friday, May 31, 2019

किनारे


माझेच आयुष्य ज्याला मी अजुनी कळलोच नाही
भावनांचा मी भुकेला या जगाचे भान नाही

दूर तेवणाऱ्या दिव्याची साद मोठी आर्त आहे
जाणिवांचा गंध नाही रात्र मोठी किर्र आहे

माझा न मी राहिलो मी सुटले सारे किनारे
मागू तुझ्याकडे आता कुठल्या जन्मीचे पुरावे

No comments: